לוגיקה למדעי המחשב האוניברסיטה הפתוחה

הקורס המלא ללוגיקה באוניברסיטה הפתוחה - בהמשך יעלו תכנים של תחשיב היחסים
כרגע יש מרתונים ותחשיב הפסוקים