אלגברה לינארית 2 למדעי המחשב

הקורס מיועד למחלקת מדמ"ח באוניברסיטת בן גוריון ומכיל הסברי תאוריה ותרגולים למבחן
Write your awesome label here.

בואו נכיר יותר טוב!

ניב שרף

מורה פרטי לאלגברה לינארית
בן 25, סטודנט להנדסת חשמל באוניברסיטת בן גוריון.
מאוד אוהב מתמטיקה ובזמני הפנוי מנגן על פסנתר, רואה כדורגל ומחריש את השכנים בשירה מזעזעת.
בואו נכיר יותר טוב במהלך הקורס!

תכני הקורס