ג'אווה + מבני נתונים מצומצם

יתאפשר להאריך את הגישה לתכנים ללא תשלום נוסף!

הקורסים הכוללים

ג'אווה + מבני נתונים

הגישה לתכנים תתאפשר גם בסמסטרים הבאים אם קונים זאת בחבילה יחד!