ג'אווה + מנמ"א

יתאפשר להאריך את הגישה לתכנים ללא תשלום נוסף!

הקורסים הכוללים

ג'אווה + מבני נתונים

הגישה לתכנים תתאפשר גם בסמסטרים הבאים אם קונים זאת בחבילה יחד!

\Learnworlds\Codeneurons\Pages\ZoneRenderers\CourseCards