חדו"א 1 + אלגברה לינארית 

שני הקורסים לשנה א' בהנדסה בהנחה

הקורסים כוללים

חדו"א 1 + לינארית 1

שני הקורסים לשנה א' בהנדסה בהנחה