החבילה המלאה ללינארית 2

קורס לימוד תכנים + חבילת מבחנים בהנחה משמעותית!

הקורסים הכוללים

הכל ללינארית 2 בפתוחה

\Learnworlds\Codeneurons\Pages\ZoneRenderers\CourseCards